Pakalpojumi

Obligātās veselības pārbaudes

Obligātā veselības pārbaude

Darbiniekiem nepieciešams veikt obligātās veselības pārbaudes:

  • stājoties darba attiecībās, ja paredzēts nodarbināt darbā, kur viņa veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori un / vai paredz nodarbināt darbā īpašos apstākļos;
  • periodiskās veselības pārbaudes, kuru biežums ir atkarīgs no veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem un/vai īpašiem darba apstākļiem;
  • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem darba apstākļiem;
  • ārpuskārtas pārbaudes pēc arodslimību ārsta norādījuma;
  • pēc nodarbinātās personas pieprasījuma;
  • pēc darba devēja iniciatīvas, ja nodarbinātais ilgstoši un bieži slimo.

Dodoties uz obligāto veselības pārbaudi, ir nepieciešama darba devēja noformēta Obligātā veselības pārbaudes karte (2 eksemplāri), kurā norādīti kaitīgie darba vides faktori un īpašie darba vides apstākļi.

Veselības pārbaudes veicējs nodrošina klientiem visus nepieciešamos izmeklējumus un speciālistu konsultācijas, lai veiktu obligāto veselības pārbaudi atbilstoši prasībām.

Ārsti speciālisti ātri un kvalitatīvi veic izmeklējumus. Sertificēts arodslimību ārsts izsniedz slēdzienu par darbinieka atbilstību veicamajam darbam.

Veselības pārbaudes iespējams veikt ārstu praksē „Svīre plus”, gan arī tiek piedāvāti speciālistu izbraukumi uz nodarbināto personu darbavietām visā Latvijas teritorijā.

Pieraksts izmeklējumiem un papildus informācija

Ārstu prakses „Svīre plus” reģistratūrā