Pakalpojumi

Ģimenes ārsts

Ārstu konsultācijas

Ģimenes ārsti nodrošina primāro veselības aprūpi – profilaksi, savlaicīgu slimību diagnostiku un tālāko ārstēšanu.

Ģimenes ārsts sniedz veselības aprūpes pakalpojumus savas darbības pamatteritorijā nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības aprūpi. Ģimenes ārsts var sniegt veselības aprūpes pakalpojumus arī ārpus savas darbības pamatteritorijas par to rakstiski vienojoties ar pacientu.

Ārstu praksē “Svīre plus” ir iespējams saņemt sekojošus pakalpojumus:

  • Primārā veselības aprūpe no valsts budžeta līdzekļiem (konsultācijas ārsta prakses vietā un pacienta mājās);
  • Medicīniskās manipulācijas (Injekcijas, intravenozās sistēmas, ķirurģiskās pārsiešanas, elektrokardiogramma u.c.);
  • Vakcinācija (Valsts apmaksātā un maksas vakcinācija);
  • Maksas ģimenes ārsta konsultācijas pacientiem, kuriem veselības aprūpi neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem;
  • Maksas ģimenes ārsta mājas vizītes;
  • Medicīniskās komisijas ( pirms autovadītāja tiesību iegūšanas u.c.).

Pieraksts izmeklējumiem

Ārstu prakses „Svīre plus” reģistratūrā